Ny guide: Thriving in tough times
Hent guiden i dag! 

Modtag vores nyhedsbrev.

11 vigtige tendenser og udvikling i bygge- og anlægsbranchen

Bygge- og anlægsbranchen udvikler sig hele tiden.

Lad os se nærmere på den aktuelle udvikling i bygge- og anlægsbranchen.

1. Cloud-baserede tjenester

Ifølge ‘Centraal Bureau voor de Statistiek’ (CBS) bruger cirka 50% af de virksomheder i bygge- og anlægsbranchen cloud-baserede tjenester.

Cloud-baserede tjenester leveres via Internettet og giver mulighed for adgang til data og systemer på alle enheder. Virksomhederne er i stand til at operere hvor som helst og når som helst, mens deres data er gemt trygt og sikkert i skyen.

Tidligere var mange bygge- og anlægsvirksomheder bange for at flytte til cloud-baserede tjenester på grund af de omfattende investeringer, de formodede, der skulle til. Heldigvis har flere og flere virksomheder i dag erkendt, at denne formodning var forkert.

Og adoptionen af SaaS (Software as a Service) cloud-baserede tjenester i bygge- og anlægsbranchen er stødt stigende.

2. Kunstig Intelligens - Artificial Intelligence (AI)

Adoptionen af kunstig intelligens (AI) i bygge- og anlægsbranchen betyder en stigende operationel effektivitet. Det er også med til at sænke omkostningerne og øge sikkerheden, både når det gælder planlægning og på selve byggepladsen.

AI er en løsning, der gør, at et system kan genkende og imitere menneskelige adfærdsmønstre.

Derfor lærer systemet selv at handle.

Machine Learning (ML) spiller en stor rolle i denne proces. ML opstår, når computersystemer lærer fra data og forbedrer deres nøjagtighed over tid. Ved at indsamle information begynder computersystemet at få mere viden om et bestemt emne.

Med denne viden kan computersystemet forstå mere om et bestemt arbejdsområde, og det er i stand til at udføre handlinger uden menneskelig indblanding eller yderligere programmering.

3. 3D print

En tendens, som vokser og forventes at tage store markedsandele i de kommende år, er 3D print.

Det første eksempel på denne revolution er håndværkernes modeller af byggeprojekter, hvilket vil sige 3D print af omkredsen af et hus. Dette betyder, at gulve og vægge kan printes på stedet. Dette kan reducere omkostningerne væsentligt, øge produktionshastigheden og tilbyde mere fleksibilitet i designarbejdet.

4. Bæredygtighed og genanvendelse i byggeriet

I den nærmeste fremtid står bygge- og anlægsbranchen overfor en meget stor udfordring – behovet for bæredygtigt byggeri. Et stigende antal omfattende miljømæssige regler og krav har påvirket den måde bygge- og anlægsvirksomheder arbejder.

I dag er det afgørende at forbedre effektiviteten og minimere kulstofudledningen. Energieffektivisering, bedre varmeudnyttelse, genanvendelse af byggematerialer og reducering af affald er vigtige områder, som der skal fokus på.

Genanvendelse i byggeriet er en effektiv måde for bygge- og anlægsvirksomheder, når de skal reducere deres miljømæssige fodspor. Ved at benytte mere vedvarende energikilder og genanvende materialer kan bygge- og anlægsvirksomheder skabe bæredygtigt byggeri.

Det vigtigste område er håndtering af byggematerialer. Målet er at reducere den mængde affald, der bliver produceret.

5. Modulært byggeri

Modulære bygninger og modulære huse er pre-fabrikerede bygninger, der indeholder flere sektioner, som kaldes moduler.

De metoder, der anvendes ved modulært byggeri, adskiller sig fra konventionelle byggemetoder. Komponenterne eller enhederne fabrikeres på eksterne lokationer og transporteres senere til byggepladsen, hvor den endelige samling af de pre-fabrikerede bygninger sker.

6. ERP og CRM løsninger

Byggebranchen er begyndt at opdage de digitale ressourcer, som allerede anvendes bredt i flere forskellige brancher. ERP (Enterprise Resource Planning) er et system, som hjælper med at håndtere og automatisere forretningsprocesser i forretningsenheder som økonomi, HR og logistik og leverance.

CRM (Customer Relationship Management) er et system, der kan strømline og centralisere processer i salg, marketing og service. CRM hjælper virksomheder med at øge kundetilfredshed og nå salgsmål hurtigere.

7. BIM

I dag er byggebranchen meget aktiv indenfor digitalisering.

Et stigende antal bygge- og anlægsvirksomheder arbejder med BIM (Building Information Model). Dette er en digital model, der indeholder alle fysiske og funktionelle dele af en bygning. BIM giver mulighed for at samle al den projektrelaterede information ét sted, og hjælper alle parter i en organisation med at arbejde effektivt sammen.

8. Projektstyringssoftware

Behovet for hjælp til projektstyring gennem software vokser hurtigt.

Projektstyringssoftware hjælper med at reducere kompleksiteten i den operationelle del og forbedre kommunikation mellem teams. Projektstyringsværktøjer er nyttige for projektledere og planlæggere med agendaer, opgavelister, ressourceallokering, sporing og deadlines. Samarbejde på tværs af afdelinger understøttes af fora, chats, beskeder og whiteboards.

Projektstyringssoftware giver også mulighed for, at projektmedlemmer kan udveksle og redigere information.

9. Augmented Reality

Augmented Reality (AR) integrerer 3D modeller af terræn eller bygninger direkte gennem et kamera. Realistiske og præcise billeder på skærmen viser, hvordan nye bygninger indsættes i de eksisterende omgivelser, hvordan eksisterende underjordisk infrastruktur ser ud, eller hvordan landskabsprojekter passer ind i omgivelserne.

Ved hjælp af AR kan planlæggere opdage potentielle problemer i de tidlige byggefaser, og det bliver nemmere at træffe beslutninger.

AR gør det også muligt at diskutere problemer på forhånd baseret på mere præcise data og på den måde undgå fejl.

10. Kundecentrering

På de seneste er den kundecentrerede tilgang til arbejdet blevet mere fremtrædende.

Kundecentrering er en måde at arbejde på, der stræber efter højere kundetilfredshed og kundefastholdelse. Dette er specielt vigtigt, da det er sværere og dyrere at erhverve nye kunder, end det er at fastholde eksisterende kunder.

Virksomheder, som sætter kunderne først, har større sandsynlighed for at nå deres salgsmål. Derfor er der også en tendens til, at aktiviteterne for at øge kundetilfredsheden begynder at fylde mere end aktiviteterne målrettet nye kunder.

11. Vidensdeling

Vidensdeling er blevet mere og mere vigtig.

Kunderne er mere kritiske end nogensinde før og kræver højere standarder fra deres leverandører. De vil have demonstreret deres evner, bevis for deres kompetencer og strategisk indsigt.

Ved at dele disse indsigter kan en virksomhed demonstrere sin forretningsmæssige ekspertise og vise sin praktiske erfaring, som igen skaber tillid hos kunderne. Vidensdeling sker typisk gennem webinarer, blogs, videoer og guider etc.

Lær mere om, hvordan vores cloud-baserede CRM teknologi kan understøtte din bygge- og anlægsvirksomhed, ved at bestille en personlig demo nedenfor.

Vil du have viden, der kan hjælpe din virksomhed til at vækste?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få del i den viden, vi har samlet, mens vi har hjulpet virksomheder med at omsætte relationer til god forretning.