Vi har sammensat en ”Remote service pakke”, der kan hjælpe virksomheder med at tage sig godt af kunderne under COVID-19.

COVID-19 opdatering

Læs mere
  • Etik

    Vores mål er at overholde etiske og integritetsprincipper i praktiske sager, som vores medarbejdere og partnere møder. Vi udstikker klare retningslinjer, så vores medarbejdere og forretningspartnere kan træffe fornuftige etiske beslutninger.

  • Efterlevelse af regler og love

    Vi er forpligtet til at handle i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi forpligter os til at handle på en etisk, bæredygtig og social ansvarlig måde. Respekt for menneskerettigheder er en integreret del af vores værdigrundlag og vores fælles sociale ansvar. Vi tror også på at et stærkt ejerskab i forhold til at efterleve love og regler og etik på alle niveauer er afgørende for at håndtere integritetsrisici.

  • Anti-korruption

    Korruption eksisterer, i forskellig grad, i alle lande og markeder. SuperOffice har en nul-tolerance-politik i forhold til korruption, og vi vil bidrage til at bekæmpe korruption på berørte markeder gennem systematisk og ansvarlig forretningsetik.