Ny guide: Thriving in tough times
Hent guiden i dag! 

Modtag vores nyhedsbrev.

Retningslinjer for god etik

Vi har høje etiske forventninger til vores medarbejdere og vores forretningspartnere, og disse forventninger bliver udtrykt i principper for god forretningsetik og vores retningslinjer for god etik.

Etik

Vores mål er at overholde etiske og integritetsprincipper i praktiske sager, som vores medarbejdere og partnere møder. Vi udstikker klare retningslinjer, så vores medarbejdere og forretningspartnere kan træffe fornuftige etiske beslutninger.

Efterlevelse af regler og love

Vi er forpligtet til at handle i overensstemmelse med gældende love og regler. Vi forpligter os til at handle på en etisk, bæredygtig og social ansvarlig måde. Respekt for menneskerettigheder er en integreret del af vores værdigrundlag og vores fælles sociale ansvar. Vi tror også på at et stærkt ejerskab i forhold til at efterleve love og regler og etik på alle niveauer er afgørende for at håndtere integritetsrisici.

Anti-korruption

Korruption eksisterer, i forskellig grad, i alle lande og markeder. SuperOffice har en nul-tolerance-politik i forhold til korruption, og vi vil bidrage til at bekæmpe korruption på berørte markeder gennem systematisk og ansvarlig forretningsetik.

Læs mere

Vores retningslinjer for god etik gælder for alle, som vi er i kontakt med – vores medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder. Klik på et af nedenstående links for at læse mere.

Download retningslinjer for god etik
Download retningslinjer for god etik for SuperOffice samarbejdspartnere