App Store og API'er

Partnere og apps er en del af SuperOffice-økosystemet. Dette afsnit beskriver, hvordan vi sikrer, at alle apps i App Store er testet og certificeret for kvalitet, sikkerhed og i overensstemmelse med SuperOffice CRM Online API-overholdelsesreglerne.

Kvalitetssikring af SuperOffice App Store

Alle programmer, som er tilgængelige i SuperOffice App Store, er testet og certificeret for kvalitet, sikkerhed og i overensstemmelse med SuperOffice CRM API-reglerne. Testene dækker følgende områder:

  • Godkendelsespolitikker og overholdelse for SuperOffice CRM
  • SuperOffice API-overholdelse
  • Ydelsestests
  • Belastning og justering
  • Sikkerhed

Alle tredjepartsprogrammer har adgang til kundedata via SuperOffice-API'erne. SuperOffice har underskrevet en underaftale med hver enkelt App Store-partner for at sikre deres håndtering af data. Desuden skal App Store Partnere underskrive en databehandlingsaftale (DPA) direkte med kunden som en del af deres aftale.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, som ikke besvares her, er du meget velkommen til at kontakte os.