Persondataforordningen

Den nye persondataforordning - GDPR - bliver implementeret i alle lokale persondatalove i hele EU og EEA området. GDPR giver EU borgere større kontrol over egne personlige data og sikrer, at deres data beskyttes i hele Europa.

GDPR tjekliste

Få styr på persondata i din virksomhed

Første trin til at overholde persondataforordningen (GDPR) er at kortlægge alle dine kundedata og dokumentere, hvorfor du indsamler, bruger og gemmer disse data. For at hjælpe dig har vi lavet en tjekliste til håndtering af persondata, som er nem at bruge.

GDPR og ændrede kunderelationer

Gratis guide afdækker konsekvenserne ved GDPR

GDPR tvinger dig måske til at gentænke den måde din virksomhed indsamler kundedata på, og hvordan I behandler disse data. Læs vores nye guide og se hvordan GDPR vil ændre dine kunderelationer i fremtiden.

Gratis seminarer og webinarer

Seminarer og webinarer om GDPR

Deltag og lær mere om hvordan GDPR ændrer den måde, du håndterer kundeinformation på. Se hvordan SuperOffice CRM kan hjælpe dig på din vej til at leve op til GDPR.