SuperOffice Spørgetime

Denne aktivitet i vores kundeprogram er et tilbud til dig, som ønsker dybere indsigt og sparring omkring jeres brug af SuperOffice. Her kan du stille spørgsmål til SuperOffice, som ikke passer ind i de traditionelle kanaler. Vi kalder det SuperOffice Spørgetime og den foregår online.

Forud for afholdelse sender du dine spørgsmål til os. Vi gennemgår og forbereder besvarelse / visning til Spørgetimen, hvor alle deltagere dermed får alles input, ideer og svar. Spørgsmål kan blive besvaret med (delvis) henvisning til andre kilder, hvor det er relevant, fx en InspirationsVideo, White Paper eller support.

SuperOffice Spørgetime – her får du svar; som bruger, som superbruger, som administrator og i det hele taget, når vil videre med din SuperOffice CRM. 

Hvem kan deltage?

Alle SuperOffice-brugere. Emnerne i Spørgetimen bestemmes af deltagerne og nogle kan være mest for administratorer, andre for superbrugere og nogle sikkert for brugere. Det er op til hver deltager at spørge om det, de gerne vil have mere viden om. Men du får alt, der tales om og vises.

Hvad kan jeg spørge om?

Du kan spørge om alt muligt i SuperOffice, ikke tredjepartsmoduler. Spørgetimen er til for SuperOffice moduler, funktionalitet, muligheder, processer, inspiration osv. Deltagerne sender deres spørgsmål ind og vi forbereder besvarelse og viser/fortæller. Det kan fx være:

?         konkrete spørgsmål, du sidder med og gerne vil se præsentation eller demo af

?         spørgsmål og ønsker til opsætninger eller brug af SuperOffice

?         spørgsmål til eller uddybelse af en InspirationsVideo

?         spørgsmål til eller uddybelse af en InspirationsMorgen

?         andet der kan lette eller inspirere dig i din dag med SuperOffice CRM

Lyder det interessant? Du kan tilmelde dig her.