SuperOffice erfa-grupper

Har du erfaring med SuperOffice CRM, og ønsker du at udveksle den med andre SuperOffice-brugere? I erfa-grupperne har du mulighed for at give og få inspiration, indblik og værdifuldt netværk.

Formål med erfa-grupperne

 • Dele viden og inspiration omkring SuperOffice CRM
 • Indgå i netværk med andre SuperOffice-virksomheder
 • Blive klogere på og lære af hinandens løsninger
 • Få ”hands on” på dele af SuperOffice CRM og moduler
 • Dele og få input til at løse udfordringer omkring fx datapolitik og forankring af CRM hos medarbejdere og ledelse
 • Fra SuperOffice ønsker vi at støtte vores kunder i endnu mere udnyttelse og værdi af SuperOffice
 • Deltagerne bestemmer selv over gruppen og dens aktiviteter og alle er med til at planlægge og udføre dem og få det bedste ud af det

Hvordan fungerer erfa-grupperne?

 • Grupperne mødes 3 gange årligt
 • Grupperne drives af deltagerne, støttet af SuperOffice Danmark, hvor der er ønske og behov
 • Hvert møde afholdes hos en af de deltagende virksomheder og indholdet er besluttet af gruppen
 • Agendaen indeholder typisk en præsentation af værtsdeltageren og dennes SuperOffice-løsning og derpå et eller flere valgte emner

Dit udbytte er bl.a.:

 • Udvidelse af dit forretningsmæssige netværk
 • Friske input og ideer til mere udnyttelse af CRM
 • Åben dialog og erfaringsudveksling
 • Udnytte potentialet i SuperOffice

Din indsats:

 • Aktiv deltagelse
 • Dele ud af viden og erfaring
 • Handle på ny viden og inspiration

Indmeldelse i grupperne her >>

Digitale erfa-møder
For de brugere af SuperOffice, der gerne vil dele erfaringer med andre og deltage i erfa-møder, men ikke altid kan finde tid og mulighed for at komme til møderne rundt omkring i landet, har vi en gruppe, hvor møderne holdes online/digitalt.

Så kan du være med fra din egen arbejdsplads og stadig dele viden, erfaring og spørgsmål med andre SuperOffice-brugere. Indmeldelse i gruppen her >>. Vel mødt! 

Deltag også i SuperOffice erfa-grupperne på LinkedIn her >>

Deltagerne udtaler bl.a.:
”Det er et rigtigt godt forum at drøfte erfaringer med; netop mangfoldigheden i de forskellige virksomheder og deres forskellige brug af SuperOffice giver et godt afsæt for ens videre arbejde med CRM.”